REGULAMENT OLIMPIADA ARTMINDS NEW AGE

Regulamentul seriei de concursuri „Olimpiada ArtMinds NEW AGE” organizat pe website-ul www.artminds.ro.

Acesti termeni si conditii (denumiti in continuare „Regulamentul”) reglementeaza modul in care aveti dreptul sa accesati si sa utilizati serviciile asociate concursului Olimpiada Artminds New Age urmat de cuvinte ce denumesc obiectul concursului (de exemplu: vioara, chitara etc.) (denumit in continuare “Concursul”). Pentru a participa in cadrul concursurilor „Olimpiada ArtMinds NEW AGE” trebuie sa cititi si sa acceptati toti termenii si toate conditiile descrise in prezentul document, inclusiv politica privind datele personale.

ORGANIZATOR
DURATA
DREPTUL DE PARTICIPARE
MODUL DE DESFASURARE
DESEMNAREA CASTIGATORILOR
PREMII
MECANISMUL DE PARTICIPARE
MODALITATI ADMISE DE PROCESARE A VIDEOCLIPURILOR
DREPTURI DE AUTOR
ACORDAREA PREMIILOR
CONFIDENTIALITATEA DATELOR
UTILIZAREA PLATFORMEI
INCETAREA PARTICIPARII LA CONCURS
INFORMATIA FURNIZATA
COMUNICAREA CU ORGANIZATORUL
MONITORIZAREA CONTINUTULUI
TAXE SI COSTURI
LITIGII
LIMITE DE RASPUNDERE
LEGEA APLICABILA

.

ART. 1. ORGANIZATORUL CONCURSURILOR “OLIMPIADA ARTMINDS NEW AGE”

1.1. Organizatorul concursurilor “Olimpiada ArtMinds NEW AGE (denumit in continuare „Organizatorul”) este proprietarul domeniului www.artminds.ro respectiv Octavian Boeru Alexandru cu domiciliul in Bucuresti, Romania, str. Baba Novac nr. 8, avand adresa de Email: [email protected]

1.2. Concursurile “Olimpiada ArtMinds NEW AGE” se vor derula cu respectarea prevederilor cuprinse in Regulament. Termenii si conditiile prezentului Regulament, astfel cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toti participantii la concursurile “Olimpiada ArtMinds NEW AGE”. Prin participarea la Concurs, participantii declara in mod expres si neechivoc ca au luat cunostinta si accepta in integralitate prevederile prezentului Regulament de Concurs. ↑

.

ART. 2. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

2.1. Seria de concursuri “Olimpiada ArtMinds NEW AGE” va fi organizata si se va desfasura online, in perioada 01.05.2016-01.01.2020, pe website-ul www.artminds.ro. ↑

.

ART. 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. La Concurs are dreptul sa participe orice persoana fizica cu domiciliul in Romania care nu a implinit varsta de 14 ani la data inceperii Concursului, data ce va fi specificata pe pagina fiecarui Concurs in parte. Minorii, precum si persoanele incapabile potrivit legii civile, pot participa la Concurs doar cu incuviintarea prealabila a parintilor sau a tutorelui, potrivit legii. In acest sens, odata cu inscrierea la Concurs, participantul va incarca in campul rezervat in formularul de inscriere din sectiunea “Inscriere” de pe pagina Concursului o declaratie scanata din partea parintilor sau a tutorelui prin care acestia isi manifesta acordul expres cu privire la participare, declaratie pe care acestia se obliga sa o trimita pe adresa Fundatiei “Voci Stramosi”: Str. Candiano Popescu nr. 41, sector 4 Bucuresti, cu mentiunea “Inscriere OLIMPIADA ARTMINDS NEW AGE”, pentru finalizarea procedurii de inscriere in Concurs.

3.2. Angajatii www.artminds.ro si ai companiilor partenere care promoveaza acest Concurs, membrii comisiei de specialitate, precum si sotul/sotia, rudele sau afinii acestora, pana la gradul al II-lea inclusiv, nu pot participa la Concurs. Logo-urile companiilor partenere vor putea fi vizualizate pe pagina Concursului sau pe o pagina anexata acestuia.

3.3. Participarea la acest Concurs are valoare de acceptare integrala si liber consimtita a prevederilor prezentului Regulament de catre participant si/sau, dupa caz, de parintii sau tutorele acestuia.

3.4. Dreptul de participare apartine in exclusivitate persoanei care indeplineste conditiile impuse de Regulament.

3.5. Calitatea de participant se dobandeste prin finalizarea procesului de inscriere prezent sub forma unui formular ce va fi atasat paginii Concursului. Sectiunea in care se va afla acest formular poarta denumirea de “Inscriere”. Procesul de inscriere se finalizeaza prin introducerea datelor de catre utilizatorul paginii, parcurgerea si completarea campurilor formularului si prin utilizarea de catre acesta a butonului “Trimite”.

3.6. Calitatea de utilizator semnifica persoana care a finalizat procesul de inscriere pe website folosind formularul prezentat in pagina: https://artminds.ro/register/. Procesul de inscriere mentionat se finalizeaza dupa ce utilizatorul a completat campurile aferente formularului si a utilizat butonul “Complete Sign Up” ( traducere engleza ). ↑

.

ART. 4. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

4.1. Concursurile Olimpiada Artminds NEW AGE se desfasoara la un interval de 2 luni in perioada 01.05.2016 01.01.2020. La sfarsitul fiecarei editii in parte a Concursului vor fi desemnati unul sau mai multi castigatori, in conditiile stipulate la ART. 5.

4.1. Criteriile ce stau la baza alcatuirii clasamentului final ramane la libera alegere a ORGANIZATORILOR iar acesta va tine cont de abilitatile tehnice si muzicale ale participantului.

4.2. Perioada de desfasurare a concursului este de appx 45 de zile, in functie de numarul total de zile ale lunii desfasurarii Concursului. Acesta va incepe pe data de 15 a primei luni din cele 2 in care se va desfasura Concursul si se va incheia in prima zi a lunii urmatoare celor 2 in care se desfasoara Concursul. Ora de incepere a Concursului din zilele amintite poate fi modificata de catre Organizator fara o instiintare prealabila.

4.3. Participantii pot participa la Concurs, cu acelasi videoclip postat o singura data, in lunile in care Concursul este organizat. Nu este permisa inscrierea aceluiasi videoclip in Concurs de doua ori in doua editii diferite.

4.4. Pentru ca Organizatorul sa ofere premiile in fiecare luna trebuie sa existe cel putin 3 (trei) participanti inscrisi. In caz contrar, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula Concursul din luna respectiva.

4.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada de desfasurare a Concursului cu maxim 15 zile fata de perioada stipulata la inceputul fiecarui concurs in parte.↑

4.7. In cazul in care Organizatorul decide prelungirea perioadei de desfasurare a Concursului cu 15 zile fata de perioada stipulata la inceputul fiecarui concurs in parte , aceste isi rezerva dreptul de a limita in orice moment perioada aceasta si incheierea acesteia.

.

ART. 5. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

5.1. Desemnarea castigatorilor se face dupa data de finalizare a Concursului specificata pe pagina Concursului.

5.2. Numarul castigatorilor va fi in concordanta cu numarul premiilor stipulate la ART.6/6.1 si la sectiunea “Premii” din pagina Concursului si se va efectua in functie de clasamentul final realizat de catre Organizator.

5.3. Clasamentul provizoriu pe durata desfasurarii concursului va putea fi vizualizat in sectiunea “Clasament” de pe pagina Concursului. ↑

.

ART. 6. PREMII

6.1. Premiile se stabilesc de catre Organizator, la libera sa alegere, in lunile in care se organizeaza Concursul. Acestea vor fi afisate cu cel putin 3 zile inainte de inceperea Concursului. ↑

..

ART. 7. MECANISMUL DE PARTICIPARE

7.1. Pentru a se inscrie in Concurs participantul trebuie sa completeze formularul de inscriere prezent la sectiunea “Inscriere” pe pagina Concursului si sa utilizeze butonul “Trimite, in conformitate cu clauza 3.5 din Regulament.

7.2. Concursurile „Olimpiada Artminds NEW AGE” se adreseaza exclusiv persoanelor cu domiciliul in Romania.

7.3. Nu este permisa nicio forma de sponsorizare (bani, premii etc.) si/sau promisiuni de castig pentru obtinerea de un loc favorabil in clasament, oferita sau promisa atat de catre participantii directi, cat si de persoane terte.

7.4. Retragerea videoclipurilor si a fotografiilor din Concurs dupa publicarea castigatorilor si/sau restrictionarea dreptului Organizatorului de a folosi aceste date obtinute din sursele indicate de participant potrivit Regulamentului www.youtube.com respectiv videoclipul indicat de participant impreuna cu fotografia de profil a participantului pentru care acesta si-a dat acordul pentru a fi folosite in Concurs, poate conduce la excluderea din Concurs si/sau anularea oricaror premii acordate.

7.5. La concurs pot participa videoclipuri care reprezinta in mod direct participantul impreuna cu corepetitorul/corepetitoarea aleasa de catre acesta, iar Organizatorul isi rezerva dreptul de a vizita paginile pe care participantul/utilizatorul le va posta in formularul de inscriere, in caz contrar orice premiu poate fi anulat.

7.6. Videoclipurile trebuie sa fie realizate si postate pe website-ul www.youtube.com in anul in care se desfasoara Concursul . ↑

.

ART. 8. MODALITATI ADMISE DE POSTPROCESARE A VIDEOCLIPURILOR

8.1. Videoclipurile inscrise in Concurs vor putea fi editate de catre participant pe urmatoarele coordonate: luminozitate, contrast, saturatie, nivele de culoare si crop.

8.2. Videoclipul trebuie sa pastreze ratia originala la care a fost realizata (de exemplu 16:10).

8.3. Nu se pot adauga elemente straine in videoclip sau sterge elemente existente, nu sunt permise lipirea sau suprapunerea mai multor videoclipuri sau fundal sonor altul decat originalul.

8.4. Orice alt procedeu de postprocesare in afara de cele enumerate mai sus este interzis.

8.5. Organizatorul isi rezerva dreptul sa descalifice orice videoclip din Concurs datorita prelucrarii necorespunzatoare si exagerarii in ceea ce priveste nivelului de zgomot sau a distorsiunilor ce tin de volum audio maxim al inregistrarii.

8.6. Daca se incalca regulile legate de editare, participantul va fi descalificat, iar Organizatorul va alege un alt castigator. ↑

.

ART. 9. DREPTURI DE AUTOR

9.1. Participantul declara in mod implicit prin inscrierea fotografiei si/sau a videoclipului in Concurs ca este detinatorul drepturilor de autor asupra acestora si isi asuma toate consecintele legale in cazul in care se dovedeste ca nu detine drepturile intelectuale asupra fotografiei si/sau videoclipului. De asemenea, in cazul in care participantul/utilizatorul nu este detinatorul drepturilor de autor asupra fotografiei si/sau videoclipului acesta nu va primi niciunul din premiile acordate.

9.2. In cazul castigarii unui premiu al Concursului, participantul permite utilizarea fotografiei sale in diferite materiale publicitare sau prezentari ale www.artminds.ro, considerand ca plata pentru drepturile sale asupra fotografiei sau a videoclipului, premiul primit ca urmare a castigarii Concursului.

9.3. Odata cu inscrierea in Concurs a videoclipurilor postate pe website-ul www.youtube.com si a fotografiei personale de profil de pe website-ul www.facebook.com, participantul isi exprima acordul expres si definitiv cu privire la publicarea videoclipurilor si a respectivei fotografii in pagina de Concurs pentru a fi votat, pe website-ul www.artminds.ro si in materialele online de promovare a concursului (articole, newsletter, galerii foto, in retelele de socializare etc). ↑

.

ART. 10. ACORDAREA PREMIILOR

10.1. Castigatorii vor fi anuntati in maximum 3 zile de la terminarea Concursului, urmand a primi premiul in maxim 45 de zile din momentul anuntarii castigatorului.

10.2. Castigatorii premiilor vor fi anuntati prin publicare pe website-ul www.artminds.ro si vor fi anuntati pe pagina retelei de socializare www.facebook.com cat mai curand posibil cu privire la premiul castigat si la modalitatea prin care pot intra in posesia premiului.

10.3. Castigatorii vor fi indreptatiti sa intre in posesia premiului doar cu acordul scris al parintilor sau al tutorelui sau legal, iar in cazul in care castigatorul unuia dintre premii este incapabil ca urmare a unei alte situatii decat cele stipulate in cerintele pentru a putea participa la concurs, acesta va fi indreptatit sa intre in posesia premiului numai cu acordul scris al tutorelui sau legal.

10.4. Organizatorul va solicita datele de identificare ale castigatorului: nume, prenume si, eventual, datele de contact si/sau adresa unde acesta doreste sa ii fie transmis premiul. Prin inscrierea in Concurs, participantul isi manifesta acordul expres pentru transmiterea acestor date catre Organizator si stocarea/utilizarea acestora de catre Organizator.

10.5. In cazul in care un castigator nu poate fi premiat din motive independente de Organizator (cum ar fi de exemplu, dar fara a se limita la, furnizarea de catre participant a unor date incomplete/gresite), Organizatorul nu va fi tinut raspunzator de respectarea obligatiilor asumate prin Regulament.

10.6. In cazul in care castigatorul nu va contacta Organizatorul in termen de 7 zile dupa anuntul Organizatorului cu privire la castigator, Organizatorul isi va rezerva dreptul de a desemna alt castigator.

10.7. Premiile vor fi insotite de un proces verbal de predare-primire pe care persoana castigatoare are obligatia de a-l semna si preda si/sau expedia Organizatorului cu ocazia ridicarii si/sau primirii premiului.

10.8. Organizatorul isi rezerva dreptul sa anuleze orice premiu oricarui participant pentru orice motiv si in orice moment daca are suspiciuni rezonabile cu privire la legalitatea sau conformitatea cu Regulamentul a activitatii sale pe website-ul www.artminds.ro si in cadrul Concursului.

10.9. Castigatorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor in bani sau in alte obiecte in cazul in care premiile sunt sub forma unor produse sau servicii si nici nu pot solicita alte modificari ale premiilor. Videoclipurile/fotografiile premiilor sunt cu titlu de prezentare. Produsele castigate pot diferi ca model sau culoare de produsele afisate in imagini.

10.10. Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile sub forma de premii obtinute de catre castigatori, in conformitate cu reglementarile Codului Fiscal in vigoare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de alta natura in legatura cu aceste venituri fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

10.11. Organizatorul are dreptul de a aduce la cunostinta publicului larg aspectele cu privire la atribuirea premiului si identitatea persoanei premiate. In acest sens, premiile vor fi insotite de un formular prin care persoana castigatoare isi manifesta acordul expres in acest sens. Refuzul de a semna si preda si/sau expedia Organizatorului cu ocazia ridicarii si/sau primirii premiului aceasta declaratie da dreptul Organizatorului de a nu mai acorda premiul respectivei persoane si de a stabili alt castigator. ↑

.

ART. 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

11.1. Toate datele prezente in concurs, vor fi obtinute de pe website-uri ce nu apartin Organizatorului, respectiv: www.Youtube.com

11.2. Accesul si preluarea de date de pe acest website se va face numai dupa ce participantul concursului “Olimpiada ArtMinds NEW AGE” isi va da acordul pentru utilizarea:

Videoclipurilor personale ale participantului uploadate (incarcate) pe website-ul www.youtube.com

si

Fotografiei de profil adaugata in campul special din cadrul formularului de inscriere sau fotografia personala a contului personal al participantului pe website-ul www.facebook.com, precum si dupa transmiterea acordului parintilor sau tutorelului legal, daca este cazul.

11.3. Aceste date mentionate mai sus primesc aprobarea utilizarii si a expunerii publice in momentul in care participantul/utilizatorul finalizeaza inscrierea in Concurs folosind pagina si sectiunea corespunzatoare de pe website-ul www.artminds.ro pe care se va afla formularul de Concurs aferent.

11.4. Participantii/utilizatorii isi exprima acordul expres si neechivoc privind prelucrarea datelor cu caracter personal in vederea participarii la Concurs si ridicarii premiilor.

11.5. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, Organizatorul are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate.

11.6. Prin intermediul website-ului www.artminds.ro, participantii/utilizatorii pot furniza Organizatorului informatii referitoare la date personale (precum nume, prenume, adresa, e-mail, numere de telefon), dar pot include si alte informatii aflate in stransa legatura cu participarea la Concurs si/sau utilizarea website-ului www.artminds.ro.

11.7. Scopul colectarii datelor este: derularea Concursului, oferirea premiilor, evaluarea modalitatii de derulare a Concursului, pentru reclama, marketing si publicitate, statistica. ( imi cer scuze dar nu inteleg ) ceea ce scrie inainte reflecta ceea ce facem noi cu datele personale ( Fotografie si Nume / prenume al Participantului )

11.8. Participantii/utilizatorii nu sunt obligati sa furnizeze Organizatorului datele personale, refuzul furnizarii acestor date rezultand insa in imposibilitatea participarii la Concurs si/sau primirii premiilor si/sau accesarii anumitor informatii disponibile pe website-ul artminds.ro.

11.9. Orice persoana care acceseaza website-ul si care ofera date sau informatii cu caracter personal, inclusiv prin intermediul aplicatiilor de pe acest website, isi manifesta acordul in mod expres si neechivoc cu privire la utilizarea acestora pentru urmatoarele:

a) in scopul desfasurarii Concursului si oferirii premiilor, incluzand procesarea cererilor participantilor/utilizatorilor, solutionarea cererilor si a reclamatiilor, prevenirea/depistarea fraudelor;

b) stocarea si procesarea acelor informatii care ajuta Organizatorul sa imbunatateasca relatia cu participantii/utilizatorii;

c) alte activitati intreprinse de Organizator si permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobari din partea participantilor/utilizatorilor.

11.10. Organizatorul are dreptul de a dezvalui informatiile unor terte persoane cum ar fi, fara insa a se limita la, membrii comisiei de specialitate, in conditiile legii.

11.11. Astfel, Organizatorul poate notifica participantii/utilizatorii privind ofertele curente prin newsletter si poate trimite felicitari, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

11.12. Organizatorul nu promoveaza SPAM-ul. Orice participant/utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email pe website-ul www.artminds.ro poate opta pentru stergerea acesteia din baza de date a Organizatorului.

11.13. De asemenea, Organizatorul va putea furniza o parte din datele de contact oferite altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai dupa ce s-a asigurat printr-un contract ca aceste informatii sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: companiile partenere pentru fiecare Concurs sau companii cu care Organizatorul poate dezvolta programe comune.

11.14. Datele cu caracter personal vor fi utilizate in scopul pentru care au fost furnizate, pentru a administra, a sprijini si a evalua serviciile Organizatorului si a preintampina incalcarea securitatii, a legii si a Regulamentului.

11.15. Informatiile cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchet, Politie, Instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

11.16. Conform Legii nr. 677/2001, participantii/utilizatorii beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, participantii/utilizatorii au dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale care ii privesc si sa solicite stergerea datelor cu exceptia situatiilor prevazute de lege. Pentru exercitarea acestor drepturi, se poate adresa o cerere scrisa scanata Organizatorului, datata si semnata la adresa de email: [email protected]

11.17. Accesarea website-ului in continuare echivaleaza cu acceptul participantilor/utilizatorilor asupra procesarii datelor cu caracter personal in scopurile mai sus prezentate. ↑

..

ART. 12. UTILIZAREA PLATFORMEI WWW.ARTMINDS.RO ASOCIATE CONCURSULUI

12.1. Prin participarea la Concurs si/sau prin utilizarea website-ului www.artminds.ro, participantii, utilizatorii si vizitatorii website-ului www.artminds.ro declara in mod expres si sunt de acord sa nu posteze, sa nu incarce sa nu transmita prin email sau in niciun alt mod, in cadrul Concursului online, urmatoarele tipuri de informatii:

a) informatii ilegale, abuzive, obscene, discriminatorii, jignitoare, conspirative sau de hartuire.

b) informatii false despre propria lor identitate, incluzand, dar fara a se limita la, pseudonime sau orice alt tip de date false, gresite sau inexacte pe care acestia le furnizeaza in cadrul Concursului online.

c) informatii pe care participantii/utilizatorii sau vizitatorii website-ului www.artminds.ro nu au dreptul sa le faca publice, care au caracter secret sau confidential sau asupra carora acestia nu detin drepturi de proprietate intelectuala.

d) informatii publicitare nesolicitate sau neautorizate, spam, scrisori in lant, scheme de afaceri piramidale sau orice alt tip de solicitari. Aceasta interdictie se refera inclusiv, dar fara a se limita la folosirea Concursului online pentru:

(i) a trimite mesaje unor persoane pe care participantii/utilizatorii si/sau vizitatorii website-ului nu le cunosc (in cazul in care acestia isi deschid un cont pe website-ul www.artminds.ro);

(ii) a contacta persoane pe care participantii/utilizatorii si/sau vizitatorii website-ului nu le cunosc si a le trimite mesaje promotionale sau de solicitare fara permisiunea acestora (in cazul in care participantii/utilizatorii si/sau vizitatorii website-ului isi deschid un cont pe website-ul www.artminds.ro);

(iii) a trimite mesaje catre liste de distributie sau alias-uri de grup (in cazul in care participantii/utilizatorii si/sau vizitatorii website-ului isi deschid un cont pe website-ul www.artminds.ro);

e) informatii sau materiale care contin virusi informatici sau orice coduri, fisiere sau programe computerizate daunatoare, menite sa intrerupa, sa distruga sau sa limiteze functionarea oricarui software sau a oricarui echipament electronic si de telecomunicatii. Aceasta interdictie se refera, fara a se limita la: spyware (programe pentru captarea datelor despre utilizatorul computerului infectat), adware (programe de transmitere de reclame), virusi informatici, phishing (mesaje de solicitare de informatii confidentiale), spam (mesaje electronice nesolicitate), pop-up-uri sau link-uri catre alte pagini de internet considerate riscante.

f) elemente falsificate de identificare cu scopul disimularii originii oricarei comunicari transmise prin website-ul www.artminds.ro sau alte mijloace aferente acestui concurs online sau Organizatorului in general.

g) continut care nu este destinat rubricii respective (adresa de e-mail in locul numelui etc.).

12.2. Participantii/utilizatorii sunt de acord ca nu le este permis sa interfereze cu sau sa intrerupa serverele, reteaua sau serviciul Organizatorului aferent Concursului online sau sa incalce orice reglementari, proceduri si indrumari privind utilizarea retelei sau legate de acest Concurs. ↑

.

ART. 13. INCETAREA PARTICIPARII LA CONCURSUL “OLIMPIADA ARTMINDS NEW AGE”

13.1. Participantii la Concurs sunt de acord ca Organizatorul poate, in orice moment, fara notificare prealabila, sa stearga continutul postarilor acestora (link-ul catre website-ul www.youtube.com catre videoclipurile postate), sa intrerupa contul si/sau accesul participantului la concursul online sau sa intrerupa Concursul din cauze care pot fi, fara a se limita la:

a) incalcarea de catre participant a prevederilor prezentului Regulament si a indrumarilor pe care le cuprinde,

b) solicitari ale institutiilor guvernamentale si/sau ale autoritatilor competente si/sau impuneri ale legii,

c) solicitarea expresa a participantului la concurs,

d) probleme si aspecte tehnice neprevazute,

e) alte aspecte si situatii neprevazute ce pot aparea din alte motive decat cele mentionate mai sus.

13.2. Participantii la Concurs sunt de acord ca intreruperea participarii la Concurs sau a Concursului va fi facuta la libera alegere a Organizatorului si ca Organizatorul nu poate fi tinut raspunzator fata de oricare dintre participantii la Concurs sau orice alta terta parte pentru intreruperea accesului participantului sau stergerea aplicatiei acestuia din Concursul online sau intreruperea Concursului.

13.3. Derularea Concursului sau a seriei de concursuri Olimpiada ArtMinds poate inceta in urmatoarele cazuri:

a) in cazul unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit, potrivit legislatiei in vigoare;

b) printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte de a anunta participantii si publicul prin intermediul adresei www.artminds.ro, inainte de incetare; ↑

.

ART. 14. INFORMATIA FURNIZATA

14.1. In timpul folosirii aplicatiei/website-ului www.artminds.ro este posibil ca participantii/utilizatorii sa furnizeze informatii personale care pot fi accesibile publicului si celorlalti participanti.

14.2. Participantii/utilizatorii inteleg si sunt de acord ca prin postarea de materiale pe website-ul www.artminds.ro, sa cedeze catre Organizator dreptul gratuit si irevocabil de a utiliza aceste materiale in decursul existentei concursurilor Olimpiada ArtMinds NEW AGE.

14.3. Participantii/utilizatorii declara in mod expres si definitiv faptul ca inteleg si sunt de acord sa isi asume in exclusivitate raspunderea pentru toate informatiile postate sau la care se face trimitere de catre acestia in cadrul Concursului online sau a activitatii acestora din cadrul website-ului. Organizatorul nu poarta nicio raspundere pentru nicio greseala si/sau omisiune din aceste informatii. Organizatorul nu poate garanta identitatea niciunuia dintre participantii si/sau utilizatorii care isi creeaza sau care acceseaza paginile individuale pe website-ul www.artminds.ro. Totodata, Organizatorul nu poate garanta autenticitatea niciunei informatii postate si/ sau la care se face referire de catre participanti si utilizatori.

14.4. Participantii la Concurs, precum si utilizatorii site-ului www.artminds.ro sunt de acord sa nu monitorizeze, sa nu copieze si nici sa nu permita altora sa monitorizeze sau sa copieze paginile website-ului www.artminds.ro si continutul pe care acestea il cuprind. Participantii, precum si utilizatorii site-ului www.artminds.ro se obliga sa nu simuleze aspectul sau functionarea acestui website si sa nu actioneze in niciun fel pentru a perturba functionarea sau a supraincarca infrastructura informatica a Organizatorului, inclusiv, dar fara a se limita la comunicari nesolicitate, incercari de a obtine acces neautorizat, transmitere sau activare de virusi informatici.

14.5. Prin participarea la Concurs, participantii se obliga, iar utilizatorii si orice alt vizitator al site-ului au obligatia sa nu transmita, sa nu foloseasca date sau informatii de care au luat cunostinta in perioada derularii Concursului, abtinandu-se de la folosirea oricarui procedeu, tehnica informatica, procedura organizatorica, mijloace de promovare (incluzand, fara a se limita la publicitate, marketing etc.), know-how si de la orice alta practica contrara uzantelor cinstite si a principiului bunei credinte, de natura a aduce atingere concurentei loiale si a produce pagube Organizatorului, in ceea ce priveste Concursul. Nerespectarea acestei obligatii atrage obligarea celui in culpa la plata de daune interese. ↑

.

ART. 15. COMUNICAREA CU ORGANIZATORUL

15.1. In cadrul Concursului online, Organizatorul poate avea nevoie sa comunice cu participantii/utilizatorii prin email sau telefon (a se vedea capitolul Confidentialitatea datelor si Premiile concursului si desemnarea castigatorilor).

15.2. Participantii/utilizatorii sunt de acord sa primeasca mesaje e-mail, legate de participarea acestora la concurs sau in ceea ce priveste contul acestora inregistrat in cadrul website-ului www.artminds.ro sau www.facebook.com pentru a asigura buna derulare a Concursului.

15.3. Participantii isi exprima acordul ca numele si/sau adresa acestora de email sa fie mentionate in continutul anumitor comunicari pe care acestia le initiaza prin website-ul www.artminds.ro si/sau www.facebook.com (exemplu: anuntarea castigatorilor).

15.4. Participantii/utilizatorii isi exprima in mod expres acordul ca Organizatorul sa poata utiliza datele de contact ale acestora, in scopul consultarii sau informarii participantilor cu privire la produsele, ofertele si promotiile website-ului.

15.5. Participantii/utilizatorii pot revoca acest acord prin serviciul de dezabonare din cadrul mesajelor de tip e-mail primite sau din cadrul sectiunii setari aflate in contul acestora inregistrat pe website-ul www.artminds.ro.

15.6. Organizatorul isi exercita dreptul de a modifica oricare din articolele prezentului document in scopul de a asigura coerenta si corectitudinea desfasurarii Concursului.

15.7. Organizatorul va afisa orice modificare a prezentului document pe website-ul Concursului, respectiv www.artminds.ro. De la data publicarii pe website, toti participantii la concursurile “Olimpiada ArtMinds precum si utilizatorii sunt prezumati ca au luat cunostinta de modificarea in cauza. ↑

.

ART. 16. MONITORIZAREA CONTINUTULUI

16.1. Intrucat Organizatorul nu poate garanta si nu poate raspunde de acuratetea si autenticitatea continutului postat de participanti/utilizatori pe paginile individuale in cadrul website-ului www.artminds.ro, participantii/utilizatorii declara ca inteleg faptul ca pot fi expusi, in utilizarea website-ului, la continuturi pe care acestia le pot considera ofensatoare sau false. In aceste cazuri, Organizatorul poate fi contactat la adresa de email [email protected] pentru semnalarea unor astfel de situatii. Organizatorul va face demersuri in vederea cercetarii reclamatiilor si incalcarilor politicilor noastre si in vederea adoptarii masurilor corespunzatoare, incluzand, dar fara a se limita la somarea participantului/utilizatorului/vizitatorului, inlaturarea continutului respectiv.

16.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu lua niciun fel de masuri, in situatia in care, in urma cercetarii reclamatiilor, va concluziona ca astfel de masuri nu sunt necesare.

16.3. In niciun fel de imprejurari, Organizatorul nu raspunde de continutul postat de participanti/utilizatori/vizitatori, si nici de eventuale pierderi provocate acestora sau tertilor de nefunctionarea website-ului www.artminds.ro sau de initiativa Organizatorului de a intrerupe sau inchide Concursul. ↑

.

ART. 17. TAXE SI COSTURI

17.1. Inscrierea in Concurs, crearea contului participantilor la concurs si/sau utilizatorilor website-ului www.artminds.ro, precum si inscrierea videoclipurilor care participa in concurs sunt gratuite. ↑

.

ART. 18. LITIGII

18.1. Eventualele reclamatii privind desfasurarea Concursului vor fi facute la adresa de e-mail [[email protected]]

18.2. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs si/sau utilizatori se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele competente. ↑

.

ART. 19. LIMITE DE RASPUNDERE

19.1. Acceptand acest Regulament, participantii, utilizatorii si vizitatorii site-ului www.artminds.ro sunt de acord ca Organizatorul, angajatii sai, partenerii si orice alti colaboratori in Concursul online nu sunt raspunzatori pentru niciun fel de pierderi sau consecinte negative directe, indirecte, ocazionale sau exceptionale rezultate in urma:

a) utilizarii website-ului www.artminds.ro de catre participanti, utilizatori si vizitatori ai site-ului www.artminds.ro;

b) accesului neautorizat sau alterarii comunicarii participantilor, utilizatorilor si/sau vizitatorilor cu sau prin acest website, sau

c) orice alte probleme legate de concursurile Olimpiada ArtMinds NEW AGE.

19.2. Orice afaceri si tranzactii care pot aparea intre participanti, utilizatori si/sau vizitatori ca urmare a folosirii de catre acestia a website-ului www.artminds.ro constituie raspunderea exclusiva a persoanelor implicate in acestea.

19.3. Organizatorul nu garanteaza ca functionarea concursurilor online “Olimpiada ArtMinds NEW AGE” si website-ului www.artminds.ro vor fi neintrerupte si lipsite de erori. Orice material descarcat sau obtinut in orice mod de pe website-ul www.artminds.ro se face la libera alegere, pe propria raspundere si pe propriul risc al participantilor, al utilizatorilor si/sau al vizitatorilor site-ului www.artminds.ro, acestia fiind unicii responsabili in cazul oricarei deteriorari a computerului proprietatea acestora sau a altor terti si/sau pierderii de date produse in urma acestor descarcari.

19.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a dezvalui oricand orice informatii a caror dezvaluire este necesara pentru a respecta orice lege, reglementare, procedura juridica sau solicitare a statului. De asemenea, isi rezerva dreptul de a edita, de a refuza sa publice sau de a elimina orice informatii sau materiale, in intregime sau partial, in cazul in care exista o justificare rezonabila in acest sens. ↑

.

ART. 21. LEGEA APLICABILA

21.1. Acest regulament reprezinta un acord intre participanti si/sau utilizatori si/sau vizitatori si Organizatorul Concursului, guvernat de legislatia romaneasca in vigoare. ↑

Forma si continutul acestei pagini este proprieteatea Artminds.ro si nu poate fi copiat/reprodus fara un acord scris cu acesta.

Close